ประชาสัมพันธ์

บัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน ที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติแล้ว
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  บัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน ที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติแล้ว
สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน รอบ 13 (เลขที่สมาชิก 61031351 - 61032615)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน รอบ 13 (เลขที่สมาชิก 61031351 - 61032615)
ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง อนุมัติให้ผู้สมัครสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ค้างชำระค่าสมัครสามารถดำเนินการชำระในอัตราเดิม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสภาการสาธารณสุขชุมชน เรื่อง อนุมัติให้ผู้สมัครสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชนภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ค้างชำระค่าสมัครสามารถดำเนินการชำระในอัตราเดิม
ประกาศ เรื่อง รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ในวิชาชีพสภภาการสาธารณสุขของสถาบันต่างๆ เพื่อการสมัครเป้นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน (ฉบับที่3)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ เรื่อง รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ในวิชาชีพสภภาการสาธารณสุขของสถาบันต่างๆ เพื่อการสมัครเป้นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน (ฉบับที่3)